ДЕКЛАРАЦІЯ між батьками та дитиною: МІФ?

Опубліковано admin на

ГО МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ РОВИТКУ в межах програми “Сім’я майбутнього” розробила та 10 грудня 2019 року оприлюднює модельну Декларацію між батьками та дитиною з метою покращення та більш ціннісного взаєморозуміння між батьками та дитиною.

“Модельна ДЕКЛАРАЦІЯ між батьками та дитиною

Посилаючись на положення Женевської декларації прав дитини 1924 р., Декларації прав дитини (Генеральна Асамблея, 20.11.1959 р.), Загальної декларації прав людини, в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (зокрема, в статтях 23 і 24), в Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права (зокрема, в статті 10),
визнаючи, що батьки та дитина діють у інтересах один одного, вірять в основні права і цінності людини та сприяють поліпшенню умов сумісного життя;
беручи до уваги, що батьки сповнені рішучості сприяти розвитку і прогресу дитини та розуміють, що дитина від народження володіє всіма правами і свободами без виключень та тільки зі зростанням набуває обов’язки;
підкреслюючи, що дитина розуміє свою фізичну і розумову незрілість та потребує охорони і піклування, як до так і після народження;
будучи прикладам один для одного батьки та дитина погодились на нижченаведене,

РОЗДІЛ І

Стаття 1. Зусилля батьків присвячені вихованню дитини з метою її повноцінного розвитку і гармонійного становлення.
Стаття 2. Батьками дитині створюються такі умови зростання, як любов, моральна і матеріальна забезпеченість.
Стаття 3. Батьками дитині забезпечується право на харчування, житло, одяг, медичне обслуговування та розвиток.
Стаття 4. Батьками дитині створюються такі умови для існування, які дозволили б їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та у соціальному відношенні, нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності.
Стаття 5. Батьками дитині забезпечуються спеціальні здорові умови для зростання, розвитку та становлення, що полягає в обговоренні та дії Генеральної життєвої стратегії дитини та Річного плану розвитку та становлення дитини.
Стаття 6. Батьками за настання відповідних обставин створюються спеціальні умови піклування за дитиною (хвороба, життєві події, психологічні травми тощо).
Стаття 7. Батьки сприяють постійному навчанню і отриманню якісної освіти дитиною з моменту народження.
Стаття 8. Батьки захищають дитину від усіх форм недбалого і невідповідального ставлення, жорстокості і експлуатації, будь-якої дискримінації.
Стаття 9. Батьки щорічно розширюють коло обов’язків для дитини, накладаючи їх на права, якими володіє дитина з моменту народження.
Стаття 10. Батьки доручають дитині ті види робіт або заняття, які не є шкідливими для її здоров’я, освіти або не перешкоджають її фізичному, розумовому чи моральному розвиткові.

РОЗДІЛ ІІ

Стаття 1. Дитина сприяє зусиллям батьків, присвяченим її вихованню з метою власного повноцінного розвитку і гармонійного становлення.
Стаття 2. Дитина спомагає створеним батьками таким умовам зростання, як любов, моральна і матеріальна забезпеченість.
Стаття 3. Дитина забезпечена харчуванням, житлом, одягом, медичним обслуговуванням та відповідним її віку розвитком.
Стаття 4. Дитина існує в таких умовах, які дозволяють їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та у соціальному відношенні, нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності.
Стаття 5. Дитина користується спеціальними здоровими умовами для зростання, розвитку та становлення, що полягає в сумісному обговоренні з батьками та дії Генеральної життєвої стратегії дитини та Річного плану розвитку і становлення дитини.
Стаття 6. Дитина за настання відповідних обставин користується спеціальними умовами піклування (хвороба, життєві події, психологічні травми тощо).
Стаття 7. Дитина сприяє своєму постійному навчанню і отриманню якісної освіти.
Стаття 8. Дитина уникає усіх форм недбалості і невідповідального ставлення, жорстокості і експлуатації, будь-якої дискримінації по відношенню до оточуючих.
Стаття 9. Дитина щорічно розширює своє коло обов’язків, що сприяють її розвиткові і становленню.
Стаття 10. Дитина виконує ті види робіт або заняття, які не є шкідливими для її здоров’я, освіти або які не перешкоджають її фізичному, розумовому чи моральному розвиткові.

Погоджуюсь та підтримую ______________________________ ___________________
(Ім’я Прізвище)

Погоджуюсь та підтримую ______________________________ ___________________
(Ім’я Прізвище)

Погоджуюсь та підтримую ______________________________ ___________________
(Ім’я Прізвище)

Погоджуюсь та підтримую ______________________________ ___________________
(Ім’я Прізвище)”

Категорії: Новини

Translate »