Чим ми займаємося

 • формування політики розвитку
 • стратегічне планування
 • формування політики та прогнозів впливу
 • розвиток юстиції, освіти та науки
 • міжнародне співробітництво
 • розвиток молоді, спорту та охорони здоров’я
 • фінансовий та економічний розвиток
 • розробка тренінгових модулів 
 • Розробку методологій стратегічного планування на основі кращих світових практик Канади, країни європейського союзу та ін.
 • Розробку логічних моделей реформ та планів їх реалізації
 • Роботу з індикаторами виконання заходів та досягнення планових показників
 • Роботу з розробки документів стратегічного планування в короткостроковому та середньостроковому періодах
 • Розробку методологій та надання методологічної допомоги з питань стратегічного планування в підпорядкованих суб’єктах та територіальних відділеннях
 • Забезпечення узгодженості стратегічного планування з бюджетним плануванням
 • Проведення моніторингу виконання стратегічних документів
 • Розробку методологій та інструментів моніторингу стратегічних документів
 • Аналітику та оцінку даних моніторингу вироблення альтернативних рішень зі стратегічного планування
 • Розробку методології прогнозу впливу
 • Розробку методології підготовки документів політики
 • Надання методологічної допомоги з питань аналізу політики та вироблення альтернатив
 • Роботу з визначення стейкхолдерів та налагодження з ними взаємодії
 • Визначення ключових інтересів стейкхолдерів та оцінка впливу на них політики
 • Методологічну підтримку прийняття ефективних управлінських рішень
 • Дослідження ефективності аналізу політики та вироблення методологічних рекомендацій
 • Формування базових показників для проведення аналізу політики
 • Проведення незалежних досліджень з питань оцінки політики та прогнозування впливів на суспільне життя управлінських рішень
 
 • Розробка тренінгових модулів з питань: оцінки впливу політики на ключові інтереси стейкхолдерів; формування базових показників ключового інтересу стейкхолдера; оцінка ефективності політики та шляхи подолання проблем; стратегічне планування в центральному апараті та територіальних органах. Визначення стейкхолдерів та їх ключових інтересів
 • Розробка тренінгових модулів з питань: відкриття малого бізнесу, сучасних форм просування та розвиток в умовах малого і великого міста
 • Розробка тренінгових модулів з питань: оцінки інтелектуального рівня особистості, розвитку специфічних можливостей та використання наявних умов
 • Розробка тренінгових модулів з питань: оцінки кадрового складу та відповідності займаних посад, рекрутингу та кадрової вибірковості
 • Розробка тренінгових модулів з питань: обрання і досягнення стратегічних та тактичних цілей, постановка завдань, контроль за виконанням, звітування
 • Розробка тренінгових модулів з питань: управління організації, підприємства чи установи, оптимізація структури, перерозподіл обов’язків, досягнення місії, вирішення поточних питань

Наша організація проваджує проєкти, які пов’язані з стратегічним плануванням територіальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, з аналізом політики та оцінки впливів, з аналітичною та методологічною підтримкою процесів формування політики.

Ми розширюємо горизонти своєї діяльності на благо розвитку громадянського суспільства і демократичних цінностей. Кожен день для нас є можливістю розвитку, пізнання, вдосконалення. Місією нашої Організації є позитивні зміни задля добробуту кожної людини та кращого майбутнього нашої планети.

Одним з постулатів організації є:

«Одна людина може все та нічого, саме тому ми разом»

Translate »