Наша діяльність

Підтримка реформ

Втілення ініціатив, спрямованих на підтримку демократичних реформ в Україні, залучення громадянського суспільства до активної участі у реформуванні

Поглиблення національної єдності

Поглиблення національної єдності та поваги до громадян України різного соціального або етнічного походження, які мають різні культурні, релігійні чи політичні погляди

Проектна діяльність

Реалізація довгострокових та постійно діючих проектів

Адвокація

Сприяння відновленню порушених прав особи перед органами законодавчої, виконавчої, судової влади, органами місцевого самоврядування, тощо

Консультування

Консультування громадян з питань реалізації та захисту їх прав

Інформування

Проведення тренінгів, дискусій та воркшопів. Публікація навчальних матеріалів, розповсюдження інформації у соціальних мережах

Моніторинг

Моніторинг суспільства, діяльності державних та громадських інституцій. Моніторинг практики притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності

Translate »