Проєкт «Вчитель – медіатор»

Метою проєкту є розробка тактичного комплексу щодо застосування медіативної практики в освітньому середовищі, що направлений на вирішення таких статегічних завдань...

Проєкт «Міждисциплінарність в системі вищої освіти»

Метою проєкту є запровадження нової моделі організації вищої освіти, де ключовою умовою стане інтеграція наукових знань та міждисциплінарних досліджень, що сприятиме розвитку науки і освіти...

Проєкт «Тактика протидії домашньому насильству»

Метою проєкту є розробка тактичного комплексу із протидії домашньому насильству в Україні...

Проєкт «Термомодернізація та утеплення фасадів будівель: через навчання до енергоефектівності»

Метою проекту є розробка навчального курсу з улаштування передових систем утеплення фасадів будівель та проведення навчання за ним...

Проєкт «Смарт університет»

Метою проєкту є запровадження інформатизованої системи в закладі вищої освіти. Завданнями є інформатизація вищої освіти в Україні. А також створення передумов...

Проєкт «П’ять кроків до створення правозахисного руху в Україні»

Метою проекту є підвищення поінформованості громадськості щодо можливостей використання їх прав та свобод шляхом навчання та експертної підготовки членами провідних правозахисних організацій.

Проєкт «Антикорупційний інформаційний бумеранг»

Метою проєкту є залучення відвідувачів закладів охорони здоров’я до боротьби з корупцією через вдосконалення системи поширення інформації про антикорупційні реформи та успіхи в боротьбі з корупцією на прикладі однієї з областей України.

Проєкт «Школяр – активний громадський діяч»

Метою проєкту є формування світогляду та розвиток аналітичних компетентностей у школярів та донесення до молоді об’єктивної інформації про діяльність міжнародних організацій без політичних контексту.

Проєкт «Наука – крок у майбутнє»

Метою проєкту є сприяння новому рівню комунікації щодо діяльності міжнародних організацій між вченими, представниками закладів вищої освіти, органами влади та іншими стейкхолдерами.

Проєкт «Культурна спадщина: діти та школа»

Метою проєкту є створення умов для творчої та морально-культурної самореалізації школярів середньої та старшої школи за допомогою об’єднання їх зусиль щодо створення збірника праць школярів конкретного району Донецької і Луганської областей.

Проєкт «Бізнес та здоров’я – основні навички для сучасної молоді»

Метою проєкту є забезпечення розвитку необхідних освітніх та професійних компетентностей в сфері ведення бізнесу та збереження здоров’я у сучасної шкільної молоді.

Проєкт «Кіберспорт-професія чи форма дозвілля»

Метою проєкту є залучення молоді до кіберспорту та формування уявлень про здорове дозвілля.