Програма «Вища освіта майбутнього»

Опубліковано admin на

Що таке «Вища освіта майбутнього»?

Програма «Вища освіта майбутнього» – спрямована на здійснення права на вищу освіту, яке гарантується кожному незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин.

Що є актуальним?

Актуальним є оновлення вищої освіти в Україні, надання їй наукового та світського характеру, інтеграція науки і виробництва, надання прогностичності та гнучкості системі вищої освіти, розвиток її різноманітності, а також покращення вищої освіти України на міжнародному рівні та її інтеграція в міжнародне науково-освітнє співавторство.

На сьогоднішній день, заклади вищої освіти України – це багатопрофільні заклади, які здійснюють підготовку фахівців у багатьох сферах освітньої діяльності, поширюють світогляд, надають теоретичні та практичні знання та уміння. Проте, слід зазначити, що теперішня система освіти в Україні, перебуває в стані, що не задовольняє вимог, які постають в умовах розбудови української державності, культурного та духовного відродження українського народу. Також, це проявляється у невідповідності наданих освітніх послуг запитам сучасної людини.

Яка мета створення програми?

Програма «Вища освіта майбутнього» створена з метою оптимізації та підвищення якості побудованої системи вищої освіти в Україні, створення умов для кожної людини для повноцінної реалізації її таланту, здібностей та всебічного розвитку.

Які засоби ми використовуємо?

Поставлена мета досягається за допомогою таких засобів:

  1. Розробка форм аналітичних та статистичних прогнозувань стану вищої освіти в Україні;
  2. Проведення моніторингу аналітичних та статистичних прогнозувань стану вищої освіти в Україні;
  3. Формування рекомендацій щодо організаційно-структурного оновлення системи вищої освіти в Україні;
  4. Розробка нових моделей рівнів вищої освіти в Україні;
  5. Запровадження інноваційних технологій та форм навчання;
  6. Мобільність педагогічних та науково-педагогічних працівників між закладами вищої освіти України та іншими зарубіжними вищими навчальними закладами.

Очікувані результати?

Реалізація програми «Вища освіта майбутнього» створить нову освітню платформу, змотивує велику кількість людей здобувати цей новий формат вищої освіти в Україні, задовольнить здобувачів вищої освіти в отриманні вищої освіти в комфортних для них умовах, підготує молодь до самостійної професійної та наукової діяльності, покращить систему вищої освіти України на рівні із провідними університетами світу.

Категорії: Програми

Translate »