Проєкт “Енергоефективність та енергозбереження”

Метою проєкту є посилення спроможності Державної служби зайнятості (ДСЗ) та інших стейкхолдерів у забезпеченні ринку праці висококваліфікованими робітничими кадрами, що володіють компетентностями у сфері енергоефективності та енергозбереження та підтримка підготовки робітничих кадрів відповідно до завдань компонента «Професійні кваліфікації в секторі енергоефективності». Основними завданнями проєкту є: – сприяння зайнятості населення шляхом забезпечення Детальніше…

Вебінар «Обговорення та аналіз рекомендацій за результатам проведення опитування в судах за методологією КГЗ»

✅ 7 жовтня відбувся вебінар «Обговорення та аналіз рекомендацій за результатам проведення опитування в судах за методологією КГЗ» як перший етап реалізації проєкту «Аналіз ефективності застосування методології карток громадянського звітування в судах». ✅ Відповідно до Системи оцінювання роботи суду (СОРС) було розглянуто методологію КГЗ як основу дослідження та здійснено огляд Детальніше…

Проєкт «Кіберспорт-професія чи форма дозвілля»

Метою проєкту є залучення молоді до кіберспорту та формування уявлень про здорове дозвілля. Проєкт передбачає створення кіберспортивної платформи та залучення до неї молоді, забезпечить популяризацію кіберспорту (основний очікуваний результат) та привернення уваги до боротьби зі шкідливими звичками молоді шляхом формування та підтримки доступного дозвілля (вплив основного результату).

Проєкт «Бізнес та здоров’я – основні навички для сучасної молоді»

Метою проєкту є забезпечення розвитку необхідних освітніх та професійних компетентностей в сфері ведення бізнесу та збереження здоров’я у сучасної шкільної молоді. Сучасна молодь потребує ранньої профорієнтації враховуючи динамічний розвиток суспільства. Проєкт передбачає навчання молоді шкільного віку специфіці ведення сучасного бізнесу в цілому та сімейного бізнесу зокрема. Ефективність сімейного бізнесу доведена Детальніше…

Проєкт «Культурна спадщина: діти та школа»

Метою проєкту є створення умов для творчої та морально-культурної самореалізації школярів середньої та старшої школи за допомогою об’єднання їх зусиль щодо створення збірника праць школярів конкретного району Донецької і Луганської областей. Проєкт дозволить забезпечити формування нового інноваційного підходу до становлення культури молодого покоління через моральне і суспільне виховання. Формування цього Детальніше…

Проєкт «Наука – крок у майбутнє»

Метою проєкту є сприяння новому рівню комунікації щодо діяльності міжнародних організацій між вченими, представниками закладів вищої освіти, органами влади та іншими стейкхолдерами. Проєкт передбачає проведення публічних заходів (конференцій, виставок, форумів), що забезпечать новий рівень комунікації через особисте доведення інформації та її безпосереднє сприйняття, задля підвищення знань й розуміння ролі міжнародних Детальніше…

Проєкт «Школяр – активний громадський діяч»

Метою проєкту є формування світогляду та розвиток аналітичних компетентностей у школярів та донесення до молоді об’єктивної інформації про діяльність міжнародних організацій без політичних контексту.

Проєкт «Антикорупційний інформаційний бумеранг»

Метою проєкту є залучення відвідувачів закладів охорони здоров’я до боротьби з корупцією через вдосконалення системи поширення інформації про антикорупційні реформи та успіхи в боротьбі з корупцією на прикладі однієї з областей України. Проєкт забезпечує поінформованість користувачів медичних послуг щодо їх прав та обов’язків та надає можливість своєчасно виявляти корупційні прояви Детальніше…

Проєкт «П’ять кроків до створення правозахисного руху в Україні»

Метою проекту є підвищення поінформованості громадськості щодо можливостей використання їх прав та свобод шляхом навчання та експертної підготовки членами провідних правозахисних організацій. Проєкт спрямований на вирішення проблем відсутності систематичної, планової та ефективної правозахисної діяльності громадських організацій в Україні. Передбачає консолідацію зусиль правозахисних організацій щодо вирішення загальних проблем у сфері прав Детальніше…

Проєкт «Смарт університет»

Метою проєкту є запровадження інформатизованої системи в закладі вищої освіти. Завданнями є інформатизація вищої освіти в Україні. А також створення передумов, для задоволення автоматизованих потреб учасників освітнього процесу на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та комп’ютерних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної матеріально-технічної бази та Детальніше…

Translate »