Р Е З О Л Ю Ц І Я ІX Міжнародного круглого столу «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів» 4 червня 2021 року

Опубліковано admin на

Преамбула. Міжнародний круглий стіл «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів» присвячено розробці науковцями і практиками в галузі криміналістики, кримінального процесуального права і судової експертизи науково обґрунтованих правил і рекомендацій, що спрямовані на ефективне використання сучасних можливостей інформаційного забезпечення правоохоронної діяльності з виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних проступків і

злочинів та подальшого їх запобігання.

Продовження?

Категорії: Новини

Translate »