Чим ми займаємось

Громадська організація «Міжнародна фундація розвитку» веде свою діяльність у кількох напрямках, а саме:

 • формування політики розвитку;
 • стратегічне планування;
 • розвиток юстиції, освіти та науки;
 • міжнародне співробітництво;
 • розвиток молоді, спорту та охорони здоров’я;
 • фінансовий та економічний розвиток.

У 2018 році Організація проваджує проекти, які пов’язані з стратегічним плануванням територіальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, з аналізом політики та оцінки впливів, з аналітичною та методологічною підтримкою процесів формування політики.

Зокрема, стратегічне планування в органах державної влади включає:

 • Розробку методологій стратегічного планування на основі кращих світових практик Канади, країни європейського союзу та ін.
 • Розробку логічних моделей реформ та планів їх реалізації.
 • Роботу з індикаторами виконання заходів та досягнення планових показників.
 • Роботу з розробки документів стратегічного планування в короткостроковому та середньостроковому періодах.
 • Розробку методологій та надання методологічної допомоги з питань стратегічного планування в підпорядкованих суб’єктах та територіальних відділеннях.
 • Забезпечення узгодженості стратегічного планування з бюджетним плануванням.
 • Проведення моніторингу виконання стратегічних документів.
 • Розробку методологій та інструментів моніторингу стратегічних документів.
 • Аналітику та оцінку даних моніторингу вироблення альтернативних рішень зі стратегічного планування.

Так, аналіз політики та прогноз впливів включає:

 • Розробку методології прогнозу впливу.
 • Розробку методології підготовки документів політики.
 • Надання методологічної допомоги з питань аналізу політики та вироблення альтернатив.
 • Роботу з визначення стейкхолдерів та налагодження з ними взаємодії.
 • Визначення ключових інтересів стейкхолдерів та оцінка впливу на них політики.
 • Методологічну підтримку прийняття ефективних управлінських рішень.
 • Дослідження ефективності аналізу політики та вироблення методологічних рекомендацій.
 • Формування базових показників для проведення аналізу політики.
 • Проведення незалежних досліджень з питань оцінки політики та прогнозування впливів на суспільне життя управлінських рішень.

  Нами було розроблено та впроваджується

  Програми стратегічного розвитку:

  • Програма «Необхідний мінімум» – це системний комплекс взаємопов’язаних інструментів задля покращення соціальної сфери життя кожної людини.
  • Програма «Національні спільноти» – це програма сприяння розвитку національних спільнот, їх культури, історії та побуту впродовж їх становлення та розвитку на території України.
  • Програма «Освіта майбутнього» – це програма впровадження інноваційного освітнього простору з моменту народження людини.
  • Програма «Вища освіта майбутнього» – це програма актуалізації та оптимізації вищої освіти, що спрямована на розвиток інтелектуальної особистості ХХІ ст.
  • Програма «Громадянин» – це програма відповідального розвитку особистості у сучасних рамках цивілізаційного буму ХХІ ст.
  • Програма «Землянин» – це програма дбайливого, відновлюваного існування людини на планеті Земля з максимальним збереженням наявного потенціалу.
  • Програма «Сміття» – це програма переробки наявних видів сміття у матеріали вторинної обробки.

  Проєкти:

  • Стратегічне управління
  • Автоматизація діяльності
  • Управління організації

  Тренінгові модулі:

  • Розробка тренінгових модулів з питань: оцінки впливу політики на ключові інтереси стейкхолдерів; формування базових показників ключового інтересу стейкхолдера; оцінка ефективності політики та шляхи подолання проблем; стратегічне планування в центральному апараті та територіальних органах. Визначення стейкхолдерів та їх ключових інтересів.
  • Розробка тренінгових модулів з питань: відкриття малого бізнесу, сучасних форм просування та розвиток в умовах малого і великого міста.
  • Розробка тренінгових модулів з питань: оцінки інтелектуального рівня особистості, розвитку специфічних можливостей та використання наявних умов.
  • Розробка тренінгових модулів з питань: оцінки кадрового складу та відповідності займаних посад, рекрутингу та кадрової вибірковості.
  • Розробка тренінгових модулів з питань: обрання і досягнення стратегічних та тактичних цілей, постановка завдань, контроль за виконанням, звітування.
  • Розробка тренінгових модулів з питань: управління організації, підприємства чи установи, оптимізація структури, перерозподіл обов’язків, досягнення місії, вирішення поточних питань.

  Звіти:

  • Аналітика освітніх процесів
  • Аналітика соціальних процесів
  • Аналітика економічних процесів
  • Аналітика статистичних процесів
  • Аналітика кримінальних процесів

  Ми розширюємо горизонти своєї діяльності на благо розвитку громадянського суспільства і демократичних цінностей. Кожен день для нас є можливістю розвитку кожного члена Організації та кожної людини на нашій планеті. Місією нашої Організації є ЗМІНИ за ради оптимізації, за ради кращого майбутнього, за ради людини та нашої планети.

  Одним з постулатів організації є: «Одна людина може все, і одна людина не може нічого. Тому ми разом, щоб змогти ЦЕ зробити» 

  Наша діяльність

  Підтримка реформ

  Втілення ініціатив, спрямованих на підтримку демократичних реформ в Україні, залучення громадянського суспільства до активної участі у реформуванні

  Поглиблення національної єдності

  Поглиблення національної єдності та поваги до громадян України різного соціального або етнічного походження, які мають різні культурні, релігійні чи політичні погляди

  Проектна діяльність

  Реалізація довгострокових та постійно діючих проектів

  Адвокація

  Сприяння відновленню порушених прав особи перед органами законодавчої, виконавчої, судової влади, органами місцевого самоврядування, тощо.

  Консультування

  Консультування громадян з питань реалізації та захисту їх прав.

  Інформування

  Проведення тренінгів, дискусій та воркшопів. Публікація навчальних матеріалів, розповсюдження інформації у соціальних мережах.

  Моніторинг

  Моніторинг суспільства, діяльності державних та громадських інституцій. Моніторинг практики притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності