Проєкт “Розвиток трудового потенціалу для України”

Проєкт націлений на посилення та розвиток трудового потенціалу України

Проєкт "Підтримка енергомодернізації підприємств у воєнний час"

Метою проєкту є надання організаційної, технічної та фінансової підтримки для підвищення енергоефективності промислових підприємств (далі - підприємств) у воєнний час.

Проєкт «Енергоефективність та енергозбереження»

Метою проєкту є посилення спроможності Державної служби зайнятості (ДСЗ) та інших стейкхолдерів у забезпеченні ринку праці висококваліфікованими робітничими кадрами, що володіють компетентностями у сфері енергоефективності та енергозбереження та підтримка підготовки робітничих кадрів відповідно до завдань компонента «Професійні кваліфікації в секторі енергоефективності».

Проєкт «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості» (SC3)

Метою проєкту є надання незалежної оцінки проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості» (SC3), а саме його впровадженню та досягненням, а також надати рекомендації щодо потенційного продовження проєкту.

Проєкт «Розвиток потенціалу жителів Голосіївського району міста Києва до громадотворення»

Метою проєкту є з’ясування потенціалу до громадського об’єднання жителів Голосіївского району міста Києва та комплекс факторів, які здатні позитивно впливати на цей процес в районі.

Проєкт «Пріоритетні шляхи громадської участі у реалізації спільних урбаністичних ініціатив (на прикладі Оболонського та Деснянського районів міста Києва)»

Метою проєкту є проведення дослідження та формування практичних рекомендацій жителям Оболонського та Деснянського районів міста Києва до реалізації соціально- корисних урбаністичних ініціатив

Проєкт «Посилення конкурентоспроможності та інтеграція внутрішньо-переміщених осіб до економічної діяльності регіону в сучасних реаліях у Київській та Івано-Франківській областях»

Мета проєкту: сприяти підвищенню кваліфікації та інтеграції в економічну сферу регіону фахівців шляхом підвищення їх кваліфікації.

Проєкт «Вчитель – медіатор»

Метою проєкту є розробка тактичного комплексу щодо застосування медіативної практики в освітньому середовищі, що направлений на вирішення таких статегічних завдань...

Проєкт «Міждисциплінарність в системі вищої освіти»

Метою проєкту є запровадження нової моделі організації вищої освіти, де ключовою умовою стане інтеграція наукових знань та міждисциплінарних досліджень, що сприятиме розвитку науки і освіти...

Проєкт «Тактика протидії домашньому насильству»

Метою проєкту є розробка тактичного комплексу із протидії домашньому насильству в Україні...

Проєкт «Термомодернізація та утеплення фасадів будівель: через навчання до енергоефектівності»

Метою проекту є розробка навчального курсу з улаштування передових систем утеплення фасадів будівель та проведення навчання за ним...

Проєкт «Смарт університет»

Метою проєкту є запровадження інформатизованої системи в закладі вищої освіти. Завданнями є інформатизація вищої освіти в Україні. А також створення передумов...

Проєкт «П’ять кроків до створення правозахисного руху в Україні»

Метою проекту є підвищення поінформованості громадськості щодо можливостей використання їх прав та свобод шляхом навчання та експертної підготовки членами провідних правозахисних організацій.

Проєкт «Антикорупційний інформаційний бумеранг»

Метою проєкту є залучення відвідувачів закладів охорони здоров’я до боротьби з корупцією через вдосконалення системи поширення інформації про антикорупційні реформи та успіхи в боротьбі з корупцією на прикладі однієї з областей України.

Проєкт «Школяр – активний громадський діяч»

Метою проєкту є формування світогляду та розвиток аналітичних компетентностей у школярів та донесення до молоді об’єктивної інформації про діяльність міжнародних організацій без політичних контексту.

Проєкт «Наука – крок у майбутнє»

Метою проєкту є сприяння новому рівню комунікації щодо діяльності міжнародних організацій між вченими, представниками закладів вищої освіти, органами влади та іншими стейкхолдерами.

Проєкт «Культурна спадщина: діти та школа»

Метою проєкту є створення умов для творчої та морально-культурної самореалізації школярів середньої та старшої школи за допомогою об’єднання їх зусиль щодо створення збірника праць школярів конкретного району Донецької і Луганської областей.

Проєкт «Бізнес та здоров’я – основні навички для сучасної молоді»

Метою проєкту є забезпечення розвитку необхідних освітніх та професійних компетентностей в сфері ведення бізнесу та збереження здоров’я у сучасної шкільної молоді.

Проєкт «Кіберспорт-професія чи форма дозвілля»

Метою проєкту є залучення молоді до кіберспорту та формування уявлень про здорове дозвілля.

Translate »