Проєкт «Вчитель – медіатор»

Метою проєкту є розробка тактичного комплексу щодо застосування медіативної практики в освітньому середовищі, що направлений на вирішення таких статегічних завдань...

Проєкт «Міждисциплінарність в системі вищої освіти»

Метою проєкту є запровадження нової моделі організації вищої освіти, де ключовою умовою стане інтеграція наукових знань та міждисциплінарних досліджень, що сприятиме розвитку науки і освіти...

Проєкт «Тактика протидії домашньому насильству»

Метою проєкту є розробка тактичного комплексу із протидії домашньому насильству в Україні...

Проєкт «Термомодернізація та утеплення фасадів будівель: через навчання до енергоефектівності»

Метою проекту є розробка навчального курсу з улаштування передових систем утеплення фасадів будівель та проведення навчання за ним...

Проєкт «Смарт університет»

Метою проєкту є запровадження інформатизованої системи в закладі вищої освіти. Завданнями є інформатизація вищої освіти в Україні. А також створення передумов...