Діяльність

Хто ми

Громадська організація «Міжнародна фундація розвитку» є офіційно зареєстрованою в Україні з 2018 р. (ідентифікаційний код 42107872, DUNS №506866533) та уповноважена вести свою діяльність як на території України, так і за її межами. Діяльність організації спрямована на розвиток і підтримку людини та суспільства; сприяння, захист та поновлення порушених передбачених законом соціальних, творчих, економічних, освітніх, наукових, культурних, трудових і інших спільних прав та інтересів людини; організація та реалізація освітніх, соціальних, фінансових, психологічних, спортивних, виховних, культурних та інших програм; підтримка та розвиток інноваційних ідей; сприяння в побудові громадянського суспільства й взаємодії державних органів, органів самоврядування з громадськістю.

Ідея створення організації виникла, як результат конгломерації діяльності дев’ятьох фахівців на протязі останніх чотирьох років і є усвідомленням необхідності змін та оптимізації людської дійсності.

Ващук Олеся Петрівна (голова Правління ГО «МФР») –вчений (д.ю.н.), юрист, психолог, громадський діяч. Автор численних наукових та публіцистичних праць. Має досить великий послужний список справ, як робота на посаді юриста юридичної клініки, доцента кафедри криміналістики НУ «ОЮА», начальника відділу координування інформаційно-аналітичного забезпечення НУ «ОЮА», директора Центру організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи НУ «ОЮА». Окрім того, була головою дільничної виборчої комісії № 05158 (місто Одеса) під час виборів до місцевих органів влади 2010 року, була членом робочої групи по розробці Концепції юридичної освіти в Україні (наказ Міністерства освіти і науки України від 5 липня 2016 року № 787), була членом робочої групи з питань організації та проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання до вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 “Право” в 2017 році (наказ Міністерства освіти і науки України від 14 березня 2017 року № 395), член робочої групи з питань організації та проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 “Право” та 293 “Міжнародне право” в 2018 році (наказ Міністерства освіти і науки від 24 листопада 2017 року № 1534). У рамках польсько-українського проекту «Інноваційний університет та лідерство. Фаза ІІІ: інновації та відносини з оточенням» впродовж вересня 2017 – травня 2018 року з успіхом закінчила двотижневий тренінг (50 лекційних годин), розробила й захистила мікропроекти «Афільований працівник», «Бізнес інкубатор» та «Інформаційна платформа». Розпорядженням  Президента  України  призначено     грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік щодо проведення дослідження під назвою «Теоретико-практичні засади отримання та використання невербальної інформації в кримінальному провадженні».

Пашковський Микола Іванович (заступник голови Правління ГО «МФР») – вчений (к.ю.н.), адвокат, громадський діяч. Автор чисельних наукових та публіцистичних праць. Має великий послужний список справ, як робота на посаді завідувача юридичної клініки НУ «ОЮА», доцента кафедри міжнародного права та міжнародних відносин НУ «ОЮА», завідувача кафедри міжнародного права та міжнародних відносин НУ «ОЮА», з 2009 є членом робочої групи Міністерства освіти і науки України з доопрацювання Концепції розвитку вищої юридичної освіти, з 2010 року є членом Одеської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з питань правової освіти, з 2010 є членом Одеської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з питань правового виховання, з 2011 є членом Української асоціації міжнародного права, член Піклувальної ради Української асоціації міжнародного права з 2018 р., член Науково-консультативної ради при Верховному Суді з 30 березня 2018 р. Брав активну участь в міжнародних проектах такі, як Проект Британської Ради з розвитку партнерських зв’язків (Великобританія, REAP), який координувався Департаментом міжнародного розвитку Великобританії (2000-2002 рр.) з метою розробки навчального курсу «Міжнародно-правові стандарти прав людини в сфері кримінальної юстиції та пенітенціарної системи» (спільно з Ноттінгемським університетом, Великобританія); Проект “Правові студії в Україні: Київ та окремі регіони” за програмою Tacis Європейського Союзу (2002-2005 рр.); Міжнародний проект американського університету (Вашингтон, США) «Центри з вивчення транснаціональної злочинності і корупції (TraCCC)» (2003-2005 рр.) (US International project “Transnational crimes and corruption centers study (TraCCC); Tempus IV Project 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR “European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe -InterEULawEast” (2013-2016 рр.).

Ізовіта Андрій Миколайович (член Правління, Директор директорату з формування політики розвитку ГО «МФР») – вчений (к.ю.н.), адвокат, громадський діяч. Автор понад 50 наукових та публіцистичних праць. Має послужний список справ, як робота на посаді завідувача кримінологічної лабораторії НУ «ОЮА», доцента кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», начальника навчально-методичного відділу центру організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи НУ «ОЮА», засновника та провідного юриста ТОВ “Одеський центр правових послуг”. Брав активну участь в реалізації плану заходів з виконання звіту із рекомендаціями по вдосконаленню внутрішньої політики забезпечення якості юридичної освіти за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя», 2017-2018 р, м. Одеса. Крім того, був членом Робочої групи по розробці положення про Центр забезпечення якості юридичної освіти / Center of Excel lence and Innovation in Legal Education / Legal Education Quality Assurance Uni за підтримки Програми USAID “Нове правосуддя”, 2017 р.

Марчук Альона Ігорівна (член Правління, Директор директорату стратегічного планування ГО «МФР») –вчений (к.ю.н.), юрист, громадський діяч. Автор чисельних наукових праць. Займає посаду доцента кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА». Займається публічною діяльністю в сфері надання юридичної допомоги засудженим в установах виконання покарань в Одеській області, підвищення кваліфікації співробітників Державної пенітенціарної служби України. У 2017 році присвоєно звання Почесного члена союзу юристів України. Має досягнення, як експерт з розробки методологій стратегічного планування, експерт з аналітики та надання оцінки моніторингу вироблення окремих рішень із стратегічного планування.

[:ua]Павзюк Анатолій Анатолійович (член Правління, Директор директорату з питань юстиції, освіти та науки ГО «МФР»)-юрист, громадський діяч. Займає посаду начальника інформаційно-координаційного відділу Центру організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи. У 2018 році присвоєно звання члена союзу юристів України. Розробник турнікетно-пропускної системи та системи контролю управління доступом, яка інтегрована до автоматизованої системи управління закладом. Керівник, організатор та розробник автоматизованої, нормативної та регуляторної бази роботи закладу.[:en]

Anatoliy A. Pavziuk (Member of Board of Directors, Director for the Justice, Education and Scientific Issues) – lawyer, civil activist. He is a Head of the Information and coordination department of the Center for Educational Training and Information and Analytical Work of National University “Odessa Academy of Law”.

In 2018 he was named a member of the Union of Lawyers of Ukraine. The developer of the turnkey system and access control system integrated into the automated system of management of the institution. The head, organizer and developer of the automated, normative and regulatory bases of the institution.[:]

[:ua]Зубченко Надія Ігорівна (член Правління, Директор директорату з міжнародного співробітництва ГО «МФР») –  юрист, громадський діяч,  науковець кафедри міжнародного права та міжнародних відносин НУ «ОЮА» (к.ю.н.). Автор чисельних наукових та публіцистичних праць. Займає посаду завідувача сектору бібліотеки «інфометрії та сприяння публікаційній активності науковців НУ «ОЮА», автор та викладач тренінгів Школи науковця (НУ “ОЮА”):

– імідж науковця;

– пошук наукової інформації;

– підбір видання для оприлюднення результатів дослідження;

– наукометричні показники;

– етика наукових публікацій;

– доброчесність досліджень та доброчесність видавців.[:en]

Dr. Nadiia I. Zubchenko (Member of Board of Directors, Director for International Cooperation) – scientist (PhD in International Law), lawyer, civil activist. Nadiia is an author of numerous scientific and publicist works.

She is strongly interested in scientometrics and academic integrity. Now she is a Head of the Sector of informetrics and scientists’ publication activity of Scientific Library of National University “Odessa Academy of Law”. She is an author and tutor of trainings “School for scientists”: “Image of scientist”, “Search of information”, “Publication activity”, “Scientometrics”, “Scientific ethics”, “Academic integrity”, “Predatory publishers”.

Also she is an activist for the protection of animals from cruel treatment, practicing law in this sphere. In 2017 she was awarded by the grant of Douglas Houghton Memorial Fund to attend Courses on Animal Welfare Science, Ethics and Law in Cambridge, UK.[:]

[:ua]Грунь Олександр В’ячеславович (член Правління, Директор директорату з питань фінансового та економічного розвитку ГО «МФР») – юрист, громадський діяч. Займає посаду начальника аналітичного відділу Центру організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи. Має досягнення, як експерт з питань ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів України, експерт з державних замовлень для підприємств, установ та організацій,експерт з планування, запровадження фінансового та економічного розвитку країни.[:en]

Oleksandr V. Hrun’ (Member of Board of Directors, Director for financial and economic development) – lawyer, civil activist.

He is a Head of the Analytical department of the Center for Educational Training and Information and Analytical Work of National University “Odessa Academy of Law”.

He has an accomplishment as an expert on licensing and accreditation of higher educational institutions of Ukraine, an expert on state orders for enterprises, institutions and organizations, an expert in planning, implementing financial and economic development of the country.[:]

 

 

Кедик Вероніка Петрівна (член Правління, Директор директорату молоді, спорту та охорони здоров’я ГО «МФР») – юрист, громадський діяч , науковець кафедри кримінального права НУ «ОЮА», член ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, член союзу юристів України, організатор та учасник міжнародної, всеукраїнської та університетської науково-практичної діяльності, експерт з розробки нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, експерт з планування та розвитку молоді, спорту та охорони здоров’я.

 

 

Бойко Вікторія Володимирівна (член Правління ГО «МФР»)-юрист, громадський діяч. Займає посаду фахівця аналітичного відділу Центру організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи. Молодий вчений в галузі криміналістики. Має досягнення, як експерт з аналітичних досліджень, експерт в галузі державної реєстрації. 

Чим ми займаємось

Громадська організація «Міжнародна фундація розвитку» веде свою діяльність у кількох напрямках, а саме:

–  формування політики розвитку;
–  стратегічне планування;
–  розвиток юстиції, освіти та науки;
–  міжнародне співробітництво;
–  розвиток молоді, спорту та охорони здоров’я;
–  фінансовий та економічний розвиток.

У 2018 році Організація проваджує проекти, які пов’язані з стратегічним плануванням територіальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, з аналізом політики та оцінки впливів, з аналітичною та методологічною підтримкою процесів формування політики.

Зокрема, стратегічне планування в органах державної влади включає:

 1. Розробку методологій стратегічного планування на основі кращих світових практик Канади, країни європейського союзу та ін.
 2. Розробку логічних моделей реформ та планів їх реалізації.
 3. Роботу з індикаторами виконання заходів та досягнення планових показників.
 4. Роботу з розробки документів стратегічного планування в короткостроковому та середньостроковому періодах.
 5. Розробку методологій та надання методологічної допомоги з питань стратегічного планування в підпорядкованих суб’єктах та територіальних відділеннях.
 6. Забезпечення узгодженості стратегічного планування з бюджетним плануванням.
 7. Проведення моніторингу виконання стратегічних документів.
 8. Розробку методологій та інструментів моніторингу стратегічних документів.
 9. Аналітику та оцінку даних моніторингу вироблення альтернативних рішень зі стратегічного планування.

Так, аналіз політики та прогноз впливів включає:

 1. Розробку методології прогнозу впливу.
 2. Розробку методології підготовки документів політики.
 3. Надання методологічної допомоги з питань аналізу політики та вироблення альтернатив.
 4. Роботу з визначення стейкхолдерів та налагодження з ними взаємодії.
 5. Визначення ключових інтересів стейкхолдерів та оцінка впливу на них політики.
 6. Методологічну підтримку прийняття ефективних управлінських рішень.
 7. Дослідження ефективності аналізу політики та вироблення методологічних рекомендацій.
 8. Формування базових показників для проведення аналізу політики.
 9. Проведення незалежних досліджень з питань оцінки політики та прогнозування впливів на суспільне життя управлінських рішень.

  Нами було розроблено та впроваджується

  Програми стратегічного розвитку:

  1. Програма «Необхідний мінімум» – це системний комплекс взаємопов’язаних інструментів задля покращення соціальної сфери життя кожної людини.
  2. Програма «Національні спільноти» – це програма сприяння розвитку національних спільнот, їх культури, історії та побуту впродовж їх становлення та розвитку на території України.
  3. Програма «Освіта майбутнього» – це програма впровадження інноваційного освітнього простору з моменту народження людини.
  4. Програма «Вища освіта майбутнього» – це програма актуалізації та оптимізації вищої освіти, що спрямована на розвиток інтелектуальної особистості ХХІ ст.
  5. Програма «Громадянин» – це програма відповідального розвитку особистості у сучасних рамках цивілізаційного буму ХХІ ст.
  6. Програма «Землянин» – це програма дбайливого, відновлюваного існування людини на планеті Земля з максимальним збереженням наявного потенціалу.
  7. Програма «Сміття» – це програма переробки наявних видів сміття у матеріали вторинної обробки.

  Проєкти:

  1. Стратегічне управління
  2. Автоматизація діяльності
  3. Управління організації

  Тренінгові модулі:

  1. Розробка тренінгових модулів з питань: оцінки впливу політики на ключові інтереси стейкхолдерів; формування базових показників ключового інтересу стейкхолдера; оцінка ефективності політики та шляхи подолання проблем; стратегічне планування в центральному апараті та територіальних органах. Визначення стейкхолдерів та їх ключових інтересів.
  2. Розробка тренінгових модулів з питань: відкриття малого бізнесу, сучасних форм просування та розвиток в умовах малого і великого міста.
  3. Розробка тренінгових модулів з питань: оцінки інтелектуального рівня особистості, розвитку специфічних можливостей та використання наявних умов.
  4. Розробка тренінгових модулів з питань: оцінки кадрового складу та відповідності займаних посад, рекрутингу та кадрової вибірковості.
  5. Розробка тренінгових модулів з питань: обрання і досягнення стратегічних та тактичних цілей, постановка завдань, контроль за виконанням, звітування.
  6. Розробка тренінгових модулів з питань: управління організації, підприємства чи установи, оптимізація структури, перерозподіл обов’язків, досягнення місії, вирішення поточних питань.

  Звіти:

  1. Аналітика освітніх процесів
  2. Аналітика соціальних процесів
  3. Аналітика економічних процесів
  4. Аналітика статистичних процесів
  5. Аналітика кримінальних процесів

  Ми розширюємо горизонти своєї діяльності на благо розвитку громадянського суспільства і демократичних цінностей. Кожен день для нас є можливістю розвитку кожного члена Організації та кожної людини на нашій планеті. Місією нашої Організації є ЗМІНИ за ради оптимізації, за ради кращого майбутнього, за ради людини та нашої планети.

  Одним з постулатів організації є: «Одна людина може все, і одна людина не може нічого. Тому ми разом, щоб змогти ЦЕ зробити» 

   

   

  Наші контакти:

  Україна, 03067 Київ, вул. Виборзька, буд 59/67, офіс 23

  Службовий номер: 0445999917

  Адреса електронної пошти: in-fd@in-fd.com

  Translate »