Проєкт «Міждисциплінарність в системі вищої освіти»

Опубліковано admin на

Метою проєкту є запровадження нової моделі організації вищої освіти, де ключовою умовою стане інтеграція наукових знань та міждисциплінарних досліджень, що сприятиме розвитку науки і освіти та реалізації освітніх програм. Основними завданнями проєкту є:

  • вивчення та узагальнення наукових знань та підходів у галузі міждисциплінарних досліджень та освітніх програм;
  • визначення методології та інструментарію інтеграції міждисциплінарних досліджень та освітніх програм;
  • розробка спільної стратегії дій з органами державної влади та закладами вищої освіти, науковими державними установами у галузі міждисциплінарних досліджень та освітніх програм;
  • багатосторонній обмін досвідом з закладами вищої освіти та громадськими організаціями тих, країн, які застосовують міждисциплінарний підхід;
  • популяризація проведення міждисциплінарних наукових досліджень на основі поєднання різних концепцій і підходів. 

Концепція розвитку системи вищої освіти в Україні передбачає запровадження міждисциплінарного підходу в систему освіти та науки та розробку відповідних програм, із врахуванням наукового та освітнього досвіду провідних закладів вищої освіти, міжнародного співробітництва для розбудови в Україні сучасної системи вищої освіти світового рівня.  

Запровадження міждисциплінарного підходу в систему вищої освіти в Україні є першим рішучим кроком на шляху її вдосконалення, за рахунок не тільки диференціації, але й інтеграції наукових знань. 

Категорії: Проекти

Translate »